Προγράμματα

 

 

DOMINO: Do Maths IN Our lives

 

 

- Το project αφορά την εφαρμογή των Μαθηματικών σε περιστάσεις της καθημερινής ζωής.

- Οι εκπαιδευτικοί των σχολείων των συμμετεχόντων χωρών θα ανταλλάξουν απόψεις, ιδέες και υλικό.
- Θα τεθούν 3-4 προβλήματα της καθημερινότητας τα οποία θα πρέπει να λυθούν από τα παιδιά, ενεργοποιώντας μαθηματικές έννοιες.
- Η επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων θα γίνεται στα Αγγλικά.

Δραστηριότητα 1: Προκήρυξη διαγωνισμού για σχεδιασμό logo για το Project